Wspieramy i promujemy

Rodzinę

więcej

Metoda Indukcji Behawioralnej

Czym jest Metoda Indukcji Behawioralnej ?

 

Metoda Indukcji Behawioralnej (MIB)  stanowi innowacyjną metodę stosowaną przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę w pracy z rodziną dysfunkcyjną. Istota metody pozwala na usprawnianie zaburzone dotąd funkcjonowanie poszczególnych obszarów życia rodziny.

 

Założenia

 

Głównym celem tej metody jest zmiana zachowań członków rodziny w obszarach, które zostają zidentyfikowane w fazie diagnostycznej a są priorytetowe zarówno z perspektywy rodziny jak i systemu pomocowego.

 

W trakcie pracy tą metodą członkowie rodziny uczą się rozpoznawać własne zasoby, trudności i potrzeby, nabywają umiejętności ustalania priorytetów w rozwiązywaniu trudności, podejmowania decyzji ( w tym negocjacji z innymi członkami rodziny), podnoszą poziom motywacji do podejmowania zmian, uczą się podejmować odpowiedzialność za własną rodzinę i za własne życie uniezależniając się od systemu pomocowego. Dzięki wspólnej pracy rodzina integruje się.

 

Rodzina - centrum metody

 

 Rola trenera sprowadza się do edukacji rodziny w zakresie metody oraz wsparcia jej realizacji. Głównymi odpowiedzialnymi za metodę pozostają członkowie rodziny, którzy są w nią zaangażowani.

 

MIB stanowi przykład metody realizowanej w naturalnym środowisku rodziny.