Wspieramy i promujemy

Rodzinę

więcej

O fundacji

Fundacja Nadzieja dla Rodzin jest organizacją pożytku publicznego, która od 2008 roku działa na rzecz polskich rodzin. Wierzymy, że rodzina jest miejscem, w którym dzieci są najszczęśliwsze i nic nie może jej w pełni zastąpić. Dlatego pragniemy wspierać i promować rodziny.

Nasze działania koncentrują się wokół dwóch typów rodzin z dziećmi: rodzinom, których dzieci są zagrożone umieszczeniem w domu dziecka oraz rodzinom wielodzietnym.

Od 2008 roku współpracując z ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie w 10 województwach udało nam się objąć pomocą ponad 5000 osób. Dzięki nowoczesnym metodom pracy z rodziną zapobiegliśmy umieszczeniu 258 dzieci w domu dziecka.Mogły one zostać ze swoimi rodzicami lub czasowo opiekę nad nimi sprawowali ich bliscy, np. dziadkowie, ciocie, rodzice chrzestni. Rodzice dzieci otrzymali takie wsparcie, które pozwoliło im podjąć odpowiedzialność za swoją rodzinę i przejąć kontrolę nad własnym życiem.

 

Naszą dewizą w pracy z rodzinami są słowa: „Nie daj głodnemu ryby. Podaruj wędkę i naucz go łowić”.


Polska stoi na krawędzi demograficznej katastrofy. Odpowiedzialni za losy naszego kraju i odpowiadając na potrzeby rodzin wielodzietnych rozpoczęliśmy działania, które mają na celu promocję i wsparcie rodzin z większą niż przeciętna liczbą dzieci.


Wdrożyliśmy w naszym mieście, wraz z Urzędem Miasta w Toruniu, Kartę Dużej Rodziny, która pozwala na uzyskiwanie w wielu miejscach zniżek i rabatów (sklepy, restauracje, instytucje kultury, sportu itp.). Pomagamy dzieciom rozwijać ich pasje i talenty między innymi na bezpłatnych lekcjach języka angielskiego, warsztatach chemicznych, plastycznych i wielu innych. Rodzicom dajemy przestrzeń do spotkania i budowania relacji organizując dla nich randki (zapewniamy kawiarnie, kino i przede wszystkim w tym czasie opiekę nad dziećmi).

Aktywnie uczestniczymy w debacie poświęconej polityce prorodzinnej. Jednym z naszych ostatnich pomysłów, który jest realizowany to stworzenie i animowanie magazynu i portalu dla rodzin wielodzietnych DUZARODZINA.PL.


 

W naszej pracy łączymy pasję i profesjonalizm. Rodzinom należy się to co mamy najlepsze. Pragniemy by w Polsce wszystkie rodziny mogły być szczęśliwe, dzieci radosne a rodzice zadowoleni ze swoich małżeństw i dumni ze swoich pociech.