Wspieramy i promujemy

Rodzinę

więcej

Przekaż 1%

Przekaż 1%

Wierzymy, że rodzina jest miejscem, w którym dzieci są najszczęśliwsze i nic nie może jej w pełni zastąpić.

Od 2008 roku pomogliśmy 5284 osobom, w tym 3877 dzieciom z 804 rodzin z całej  Polski. Rodziny te dzięki nam samodzielnie rozwiązały dotykające je sytuacje kryzysowe (przemoc fizyczna i psychiczna, uzależnienia, konflikt z prawem, zagrożenie ograniczeniem praw rodzicielskich). Dzięki naszej pracy 258 dzieci uniknęło domu dziecka. Mogły one zostać ze swoimi rodzicami lub czasowo pozostać pod opieką swoich bliskich, np. dziadków, cioć, rodziców chrzestnych.

Od 2012 roku jesteśmy operatorem Karty Dużej Rodziny w Toruniu. Karta ta pozwala już pond 1020 rodzinom 3+ z Torunia korzystać z szeregu przywilejów  (zniżki, rabaty, zajęcia dla dzieci, spotkania dla rodzin, bezpłatna szkoła językowa i poradnia rodzinna).

Aktywnie uczestniczymy w debacie poświęconej polityce prorodzinnej. Od kilku lat tworzymy portal dla rodzin wielodzietnych DUZARODZINA.PL, który nieustannie rozwijamy, wychodząc naprzeciw ewaluującym potrzebom rodzin „3+”.


Twój 1% będzie wsparciem dla dzieci z rodzin wielodzietnych i tych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki Twojemu gestowi będą mogły doświadczyć szczęśliwego dzieciństwa w rodzinie.

1% na szczęśliwe dzieciństwo w rodzinie - KRS 0000296292